اعضای شرکت

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه کار ایمیل
۱ میثم غیاثوند مدیر عامل کارشناس ارشد مکانیک ساخت و تولید ۱۰ سال m.ghiasvand@nahadin-sanat-alvand.com
۲ شهاب طاهونه چی مدیر فنی مهندسی مکانیک جامدات ۹ سال sh.tahonehchi@nahadin-sanat-alvand.com
۳ شهروز بهروزی مدیر کارگاه و ساخت کارشناس ارشد مکانیک ۱۵ سال sh.behrouzi@nahadin-sanat-alvand.com
۴ افشین هوشنگی مدیرتولید کارشناس ارشد مکانیک ۱۱ سال a.hooshangi@nahadin-sanat-alvand.com
۵ محمد شاملو مدیرکنترل کیفی کارشناس ارشد مکانیک ۵ سال m.shamlo@nahadin-sanat-alvand.com
۶ حامد غیاثوند مدیربازرگانی مهندسی مکانیک سیالات و کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ۲ سال h.ghiasvand@nahadin-sanat-alvand.com